Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Jacobs Emballasje på jacobsemballasje.no og tilknyttede digitale kanaler.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@jacobsemballasje.no

Når og hvordan vi samler inn personopplysninger

Jacobs Emballasje samler ikke inn personopplysninger utover IP-adresse med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

Hvem som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Jacobs Emballasje og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Hvorfor samler vi inn data?

Vi bruker personopplysninger for å kunne sikre deg en god brukeropplevelse av vår nettside. Dette gjelder både for handel og betaling, men også løsninger som rett skjermvisning på enheten du bruker. Vi ønsker å gi deg relevant markedsføring basert på din adferd hos oss. Opplysningene gjør det mulig for oss å forstå markedstrender, samt forbedre vår digitale kommunikasjon. Vi bruker personopplysninger for å sikre tjenestene våre mot ulike former for misbruk og svindel

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

Detaljer om tredjeparts leverandører

Vi deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Følgende tredjeparts leverandører kan også innhente og lagre informasjon på jacobsemballasje.no

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Google Analytics & Google Ads

Vi samler inn statistikk om hvordan tjenestene våre brukes. Vi bruker både Google Universal Analytics og Google Analytics 4 på vår nettside. Dette brukes for å lage informasjonskapsler slik at vi kan merke oss ditt bruksmønster. Denne dataen brukes til å forbedre nettstedet og for å få mer kunnskap om hvilke av våre tjenester du er interessert i. Behandlingen av opplysningene gjør det mulig å lage en bedre brukeropplevelser for deg. Du kan lese mer om vår bruk av Cookies/Informasjonskapsler her.

Opplysninger om bruksmønster på nettsiden deles med Google Ads. Dette er for å sende deg tilpasset reklame i form av bilde- og tekstannonser når du har besøkt nettsiden vår. Opplysningene er delvis anonyme, og kan ikke kobles til deg personlig, men kan brukes til å se ditt bruksmønster på nettsiden vår. Dette gjør at vi kan sende deg delvis personlig reklame i Google sitt nettverk på tredjeparts nettsider, både som søk- og interaktive annonser.

Kontakt via e-post, telefon og sms

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på post@jacobsemballasje.no. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger til bokføring, angrerett og garantier