Betingelser

Standard avtalevilkår for Jacobs Emballasje.

Priser/Tilbud/Ordrebekreftelse

Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan Jacobs Emballasje endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer.

Tilbudet er gyldig i 15 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Ordrebekreftelse ved trykkordre må signeres og returneres tilbake innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. Jacobs Emballasje kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.

Oppstartskostnader forekommer alltid ved trykkordre, hvis annet ikke er avtalt. Denne kostnaden blir oppgitt når trykkfil er mottatt eller ferdig produsert.

Salgspant

Jacobs Emballasje har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Full betaling skal skje innen 14 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger.

Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

Jacobs Emballasje kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse og kan be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.

Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-20 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt. Se ordrebekreftelse for avvik på bestilt produkt.

Forsinkelser

Jacobs Emballasje kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Jacobs Emballasje ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Reklamasjon

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 30 dager etter mottakelse av varene, hvis ikke annet er avtalt ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel.


Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.


Ved reklamasjon vil Jacobs Emballasje kreve utfylling av ’Avviksskjema’ som blir sendt pr e-post.


Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. Jacobs Emballasje har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.


Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Trykkordre

Etter at kunden har mottatt korrektur på trykklar fil har Jacobs Emballasje intet ansvar for feil eller mangler i trykk dersom dette ikke er skriftlig meddelt til selger, senest innen 3 dager.

Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter.

Det kan forekomme noe avvik i produkter som er håndproduserte.

Kunden må selv innhente rettigheter til bruk av logo/merkevarenavn. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Jacobs Emballasje tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Jacobs Emballasje tar vare på klisjè (trykkplater) i 2 år fra produksjonsdato. Ved ny ordre blir perioden fornyet. En klisje har kun en viss levetid.

Rettigheter

Jacobs Emballasje forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som vareprøve og samtidig benytte dette i markedsføringen av Jacobs Emballasje. Kunden kan skriftlig gjøre en avtale med Jacobs Emballasje om de ikke ønsker, at varene skal bli brukt i markedsføringen.

Personopplysninger

Jacobs Emballasje behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register

Lager

Vi tilbyr lagerhold etter næremere avtalt pris og vilkår. Lagringen skjer på kundens ansvar